Sistem WeNiaga

https://weniaga.com/

Sistem Web Aplikasi yang berlandaskan Perniagaan Online.

WeNiaga.com adalah satu Sentral Sistem Perkhidmatan yang merangkumi perniagaan kecil dan sederhana di Malaysia.

Selain itu, Sistem ini adalah untuk syarikat-syarikat penjualan Produk (OEM) dan Perkhidmatan.

Antaranya untuk Pengasas Produk, Syarikat dan Pemilik Perniagaan yang mempunyai HQ, Supplier, Stockists, Dealers dan Dropship iaitu bagi memudahkan pengurusan, stock, jual beli, pendaftaran dan lain-lain lagi.

Oleh

DinWare Software

Kami menawarkan pembangunan Sistem dan Perisian, Selain itu kami jugak membangunkan perisian berasaskan (Saas) bagi keperluan syarikat-syarikat tertentu.

Terkini

Kebanyakan Pelanggan Kami adalah yang melanggan Pakej Customed dan jugak Pakej Life-Time. Link: demo.weniaga.com Email: master@example.com Password: master

Teknologi

Framework Laravel (PHP) dan Saas