.

2020

PESTA VIRTUAL SEMINGGU SECARA ONLINE

EDISI KE-8 | 23 - 28 NOVEMBER 2020

Open Ecosystem Management Tool

https://mymagic.github.io/open_hub/

Open Source Ecosystem Management digital tool, committed to help tracking startups, founders, activities and resources in a local startup ecosystem for ecosystem developers.

Oleh

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)

Platform Pengurusan Ekosistem Syarikat Permulaan (Startups) ini dibina oleh Jabatan Teknologi & Inovasi, MaGIC. Platform ini beroperasi sejak tahun 2016 di MaGIC, menghubungkan ahli/rakan ekosistem & para usahawan melalui perkhidmatan digital bersepadu, mudah dan berkualiti. Memandangkan projek ini telah banyak membantu MaGIC & ekosistem sedia ada, ketua projek telah memilih untuk menjadikan projek ini sebagai projek Sumber Terbuka yang mampu memberi manfaat kepada komuniti.

Terkini

27k Pengguna Berdaftar, 7.5k Maklumat Syarikat, 1.5k Program/Acara, 180k Data Peserta Acara Direkod

Teknologi

PHP, Yii Framework (Yii1), MariaDB, Vue, elasticsearch, Amazon S3, Composer