EDISI KE-7

9 NOVEMBER 2019

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)

iQMS

https://hampg.moh.gov.my/qms/#!/

Sistem untuk memaparkan angka giliran terkini dan notifikasi apabila nombor hampir kepada pesakit Hospital Ampang

Oleh

Hospital Ampang

Unit Teknologi Maklumat Hospital Ampang

Terkini

Berjaya mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan ( sebelum – tidak cukup kerusi bagi pesakit menunggu, selepas – kerusi lebih )

Teknologi

Angular, PHP, Laravel