IDEA Learning Portal

http://www.idea-centre.my

Web portal ini dibangunkan untuk menggalakkan pembelajaran berasaskan peribadi (personalized learning) kepada pelajar-pelajar sekolah dan individu-individu yang memerlukan pembelajaran lanjut untuk kemahiran tertentu.

Oleh

Genome Analytics LLP

Genome Analytic LLP ditubuhkan pada tahun 2018 dengan fokus di dalam pembangunan teknologi berasaskan machine learning, Big Data, dan cloud computing.

Terkini

Masih di dalam fasa pembangunan

Teknologi

PHP, MySQL