GeekyBarber

http://www.geekypay.com

Kami membangunkan sistem lengkap pengurusan barbershop/salon/spa. Sistem ini mampu membantu pemilik-pemilik barbershop untuk menguruskan barbershop dengan lebih efisyen. Sistem ini mengandungi modul-modul utama seperti pendaftaran pelanggan dan sistem giliran pelanggan. Selain itu, pemilik-pemilik barbershop dapat memastikan barbershop mereka kekal untung dengan beberapa modul analisis dan ‘reporting’ yang terbina di dalam sistem. Modul-modul seperti pengurusan kewangan, report prestasi barber juga adalah salah satu fungsi asas sistem ini.

Oleh

AlphaAnalytics Enterprise

Terdiri daripada 3 orang full stack developer yang fokus untuk membantu barbershop-barbershop di Malaysia untuk menguruskan perniagaan dengan baik.

Terkini

Dalam tahun ini sahaja, sistem ini telah berjaya menjalankan lebih daripada 50,000 transaksi/giliran dan lebih dari RM1 juta jualan daripada seluruh barbershop yang menggunakan sistem kami. Kini terdapat lebih kurang 20 barbershop yang sedang menggunakan sistem GeekyBarber.

Teknologi

Dibangunkan menggunakan teknologi ASP.NET Core dan Angular. Di hoskan sepenuhnya mengguna Azure.