.

2020

PESTA VIRTUAL SEMINGGU SECARA ONLINE

EDISI KE-8 | 23 - 28 NOVEMBER 2020

Farmhub

https://farmhub.my

Platform untuk memudahkan petani, penternak memasarkan hasil tani & penternakan mereka dengan mewujudkan satu platform tempahan sebelum hari tuai.

Oleh

Hairudin

Freelancer

Terkini

Tiada

Teknologi

Android, API, iOS