2020

PESTA VIRTUAL SEMINGGU SECARA ONLINE

EDISI KE-8 | 23 - 28 NOVEMBER 2020

cHEART

https://cheart.io

cHEART bertujuan memberikan pesakit kuasa mutlak ke atas data kesihatan mereka sendiri yg selama ini disimpan di hospital/klinik. Dibina dgn blockchain, cHEART mempunyai ciri2 keselamatan semulajadi yg sememangnya terdapat di dalam rekabentuk sistemnya.

Blockchain plaform telah dibina dan kami sedang membangunkan ‘front-end’ untuk pesakit dan klinik sebelum menjalankan ujian sistem pada bulan September.

Oleh

DATA8 Sdn Bhd

Dianggotai 3 orang ahli, DATA8 mula membagunkan cHEART pada bulan April 2018. Kami juga mempunyai 2 penasihat dari kalangan doktor perubatan yg memberi input berkenaan data yg diperlukan dan ‘work flow’ perubatan supaya cHEART menepati kehendak pengamal perubatan.

Terkini

Belum ada kerana belum dilancarkan kepada umum.

Teknologi

Hyperledger Fabric, Go, Ionic, AES 256 & RSA 2048, PaaS, SaaS